Nadzory Bankowe
<<

NADZORY BANKOWE

PD S.A. TRAKTOROWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Budowa wielomieszkaniowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zlokalizowanego w Łodzi.

 • Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym.

Podstawowe parametry inwestycji:

 • Powierzchnia zabudowy - 1 868,3 m²
 • Powierzchnia całkowita części podziemnej - 4 444,4 m²
 • Powierzchnia użytkowa (w tym kondygnacja podziemna) - 12 692,7 m²
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań - 7 052,7 m²
 • Kubatura - 33 323 m²
 • Łączna liczba mieszkań - 131

Firma PETRUS E&M pełni usługi na rzecz Banku PKO BP. S.A., których potwierdzeniem jest przekazywanie Inwestorowi i Bankowi opracowań w formie raportów składających się z:

 • Raportu Wstępnego
 • Raportów Miesięcznych
 • Raportu Końcowego

PCC EXOL S.A. Brzeg Dolny
Budowa instalacji Etoksylacji w Płocku wraz z doprowadzeniem mediów technicznych z terenu PKN Orlen S.A.

 • Wytwórnia etoksylatów o zdolności 20 000 t/rok;
 • Możliwość zwiększenia zdolności produkcyjnych do 40 000 t/rok.

Firma Petrus E&M pełniła nadzór techniczny nad realizacją przedsięwzięcia. Działała na rzecz Banku PKO S.A. świadcząc usługi opiniodawcze, doradcze i kontrolne w zakresie:

 • Przeprowadzenia wstępnej oceny projektu Przedsięwzięcia i sporządzenia Raportu Wstępnego, który zawierał opinie o:
  • poprawności i zgodności z prawem dokumentacji techniczno-projektowej;
  • aktualnym stanie zaawansowania realizacji Przedsięwzięcia;
  • realności budżetu Przedsięwzięcia;
  • poprawności wystawianych faktur przez Wykonawców.
 • Prowadzenia bieżącego monitoringu Przedsięwzięcia, w tym:
  • dokonywania inspekcji budowy;
  • informowania o wszelkich sytuacjach stanowiących zagrożenie dla realizacji Przedsięwzięcia;
  • weryfikowanie faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty transz kredytu;
  • sporządzenia Raportu Kwartalnego i opiniowania wniosków o ciągnienie kredytu;
 • Przeprowadzenia końcowej oceny Przedsięwzięcia i sporządzenia raportu, zwanego Raportem Końcowym, który zawiera:
  • potwierdzenia zakończenia i oddania Przedsięwzięcia do eksploatacji;
  • zgodności poniesionych kosztów realizacji Przedsięwzięcia z Harmonogramem i kontraktem budowlanym.
© 2008 - 2022 | PETRUS