Drogi - doświadczenie kadry
<<

DROGI

Modernizacja drogi krajowej nr DK4 faza III Przesieczany-Godzieszów, 7.8 km

· Generalne Wykonawstwo dla GDDKiA.

Modernizacja ulicy Krakowskiej w Bogatyni

Modernizacja drogi nr 393 Lubań-Kościelniki Dolne, 3 km

· Generalne Wykonawstwo dla DZDW.

Obwodnice na drogach krajowych w Radoniowie i Kamiennej Górze

· Wykonanie nawierzchni bitumicznych.

Modernizacja ulicy Czarnoleskiej w Jeleniej Górze

· Generalne Wykonawstwo dla Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

© 2008 - 2022 | PETRUS