Obiekty użyteczności publicznej
<<

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I USŁUGOWE

Wojskowy Szpital Kliniczny z polikliniką w Krakowie
Przebudowa z rozbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 24 na potrzeby centrum diagnostyki obrazowej
 • Opracowanie przedmiaru i kosztorysu instalacji wod.-kan.;
 • Opracowanie przedmiaru i kosztorysu CO i CT;
 • Opracowanie przedmiaru i kosztorysu instalacji klimatyzaji i instalacji wentylacji.
ATMOTERM S.A. Opole
Budowa budynku biurowego wraz z budową parkingu, niezbędnych urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu

 • Opracowanie kosztorysu szacunkowego; 
 • Całkowita powierzchnia użytkowa ok. 1 460 m2.

BUDOWNICTWO SAKRALNE

Parfia pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu - obiekt wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia

 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego;
 • Koordynowanie procesem przetargowym: przygotowanie dokumentów, wybór wykonawcy, itp.

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach - obiekt wpisany do rejestru zabytków

 • Wykonanie projektu renowacji elewacji kościoła. Zakres opracowania obejmuje:
  • Inwentaryzacja obiektu;
  • Uzgodnienia konserwatorskie oraz wszelkie inne uzgodnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego;
  • Opracowanie projektu.
Kościół pomocniczy pw. Bożego Miłosierdzia we Wróblowicach. Archidiecezja Wrocławska
 • Kierownictwo i nadzór nad robotami budowlanymi.

 

© 2008 - 2022 | PETRUS