Obiekty przemysłowe
<<

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Mayenne Sp. z o.o.
Budowa zakładu produkcyjnego węży ogrodniczych z zapleczem biurowo - magazynowym. Węgrów
 • PETRUS E&M odpowiedzialny jest za koordynację rzeczowo-finansową, uzgodnienia projektowe zewnętrzne, kontakt z inwestorem;
 • Powierzchnia ok. 5.000 m2, z możliwością późniejszej rozbudowy.
W drugim etapie zrealizowano Projekt Budowlany Zamienny dla inwestycji pn. Budowa zakładu produkcyjnego węży ogrodniczych z zapleczem biurowo-magazynowym i urządzeniami towarzyszącymi.

W trzecim etapie zrealizowano projekt budowlany dla Rozbudowy zakładu produkcyjnego węży ogrodniczych o centrum logistyczno - magazynowe wraz z infrastrukturą techniczną w Węgrowie.

 • Podstawowe dane rozbudowanej inwestycji:
 • Powierzchnia działki: 20 048,00 m²
 • Powierzchnia zabudowy: 5 093,58 m²
 • Powierzchnia zabudowy (istniejąca i rozbudowana): 10 034,00 m²
 • Powierzchnia całkowita: 5 019,20 m²
 • Powierzchnia całkowita (istniejąca i rozbudowana): 9 958,06 m²
 • Kubatura budynku rozbudowanego (brutto): 49 532,50 m³
 • Kubatura budynku (istniejąca i rozbudowana): 96 035.05 m³

Atlas Ward Polska Sp. z o.o.
Realizacja rozbudowy zakładu firmy 3M we Wrocławiu przy ul. Kowalskiej

Usługi PETRUS E&M obejmują:

 • Zarządzanie procesem budowy, ustanowienie i kierowanie zespołem kierownictwa robót;
 • Kierowanie robotami budowlanymi na budowie w zakresie montażu hali -
  konstrukcja stalowa ok. 870 ton,
  obudowy ścian, ok. 4.590 m2,
  obudowy dachu, ok. 10.800 m2

Harris Calorific International Sp. z o.o./Lincoln Electric na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Dzierżoniowie

 • PETRUS EM w roli konsultanta Inwestora, weryfikującego proces realizacji budowy;
 • Powierzchnia rozbudowanej części hali ok. 6 000 m2.
DSS Interacciai Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego
 • Opracowanie technicznej analizy wykonalności;
 • Zakład przemysłowy - hala przemysłowa o powierzchni użytkowej ok. 3 000 m2;
 • Mozliwość rozbudowy o część produkcyjną, o powierzchni 2 000 m2;
 • Możliwość rozbudowy o część socjalno-biurową, o powierzchni ok. 150 m2.
ADVANTECH POLAND Sp. z o.o.
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego "R&D Center" w Nysie
 • Koordynacja projektu architektoniczno - budowlanego budynku centrum badawczo - rozwojowego;
 • Budynek zaprojektowany w technologii pasywnej;
 • Powierzchnia użytkowa ok. 1 500 m2.
PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym.
Zaangażowanie firmy Petrus obejmuje realizowane Inwestycje:
 • Przebudowa stanowisk załadunku i opróżniania cystern na Wydziale FTT-1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.
  • Ustanowienie zespołu nadzoru we wszystkich branżach
  • Spotkania koordynacyjne
  • Przeglądy cząstkowe, przegląd odbiór końcowy inwestycji
  • Weryfikacja dok. powykonawczej we wszystkich branżach
  • Koordynacja dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Przebudowa i modernizacja stacji transformatorowej S-3 i P-28. Projekt Budowlany Zamienny. Opracowanie projektu technicznego budowlanego i wykonawczego w zakresie: naprawy i wzmocnienia uszkodzonych elementów budynków stacji transformatorowych S-3 i P-28 wraz z oceną zagrożeń i ekspertyzą budowlaną obiektów.
 • Modernizacja rozdzielni 0,4 kV w stacji elektroenergetycznej G-7 wraz z liniami zasilającymi. Opracowanie projektu wielobranżowego.
 • Wykonanie układu hermetyzacji i zmniejszenie emisji opar benzenu i chlorobenzenu do atmosfery. Opiniowanie projektu pod katem jego realiyacji. Kontrola procesu prowadzenia budowy. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Dokonywanie odbiorów robót. Doprowadzenie do odbioru końcowego.
 • Modernizacja punktu załadunku ługu sodowego do cystern kolejowych. Opiniowanie projektu pod katem jego realizacji. Kontrola procesu prowadzenia budowy. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Dokonywanie odbiorów robót. Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji. 
 • Wykonanie projektu dostosowujacego budynek U-28. Budynek biurowo-administracyjny, 4 kondygnacyjny (przyziemie i 3 piętra) z wydzieloną częścią warsztatową na parterze. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. Wykonanie projektu wykonawczego. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego. 
 • Adaptacja hali pomp w budynku F-21 na terenie zakładów PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym na pomieszczenia garażowe i socjalno-biurowe.
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie: napraw i wzmocnienia uszkodzonych elementów budynków stacji transformatorowych S-3 i P-28 wraz z oceną zagrożeń i ekspertyzą budowlaną obiektów.
 • Opracowanie projektu technicznego budowlanego i wykonawczego dla budynku rozdzielni GSZ-A 110 kV łącznie z ekspertyzą stanu technicznego. 
 
© 2008 - 2022 | PETRUS