Zrealizowane projekty

PETRUS EM

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I USŁUGOWE BUDYNKI MIESZKALNE. BUDOWNICTWO
JEDNORODZINNE
NADZORY BANKOWE
DOŚWIADCZENIE KADRY

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I USŁUGOWE BUDYNKI MIESZKALNE. BUDOWNICTWO
JEDNORODZINNE
DROGI

 

Zebraliśmy zespół inżynierów i menadżerów z dużym doświadczeniem w prowadzeniu inwestycji budowlanych.  Członkowie naszego zespołu w swojej karierze pełnili funkcje techniczne i menadżerskie związane z:

W Doświadczeniu Kadry prezentujemy listę obiektów, przy realizacji których pracowali członkowie naszego zespołu, co jednocześnie wnoszą jako bogate doświadczenie zawodowe do Petrus Engineering and Management.

© 2008 - 2022 | PETRUS