Zakres usług

Podstawowym zakresem usług proponowanych przez PETRUS EM jest zarządzanie zadaniem inwestycyjnym dla lub w imieniu inwestora, na które składają się następujące obszary działań:

Klienci indywidualni (budownictwo jednorodzinne)

© 2008 - 2022 | PETRUS